1
SELECT categorieid FROM categorie WHERE websiteid = 1 AND titel = 'hotspotnl' Hotspot voorwaarden - Nederlands
 

Wie zijn wij?
 
Wireless / Wifi Netwerk
 
Hotspot
 
ADSL
 
Webhosting / Domeinnamen
 
Voorwaarden
 
Het weer in Bantega
 
Nieuws
 
Gastenboek
 
Contact
 


Home

 

 

 

 


Gebruikers voorwaarden

Cliënt verklaart S-Link/ Merenpoort BV niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich S-Link/Merenpoort BV direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van u hotspot gebruik.

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar het internet  uploaden  waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

S-Link/Merenpoort BV neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door cliënt op een server of internet. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van de wet. Een Webcam, Warez mappen, Mp3 mappen en/of andere mappen met illegale software zijn NOOIT toegestaan.

Cliënt verklaart S-Link/Merenpoort BV nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. S-Link/Merenpoort BV verplicht zich zijn netwerk  up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

Het abonnement dat de cliënt afsluit bij S-Link/Merenpoort BV is op basis van een, fair use policy, dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. S-Link/Merenpoort BV  kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer gebruikt wordt, dan de gemiddelde S-Link/Merenpoort BV gebruiker. S-Link/Merenpoort BV houd het recht om door deze of andere reden, het contract met de cliënt te verbreken.

Het gebruik van scripts en andere programma`s op het  S-Link/Merenpoort BV netwerk is toegestaan, zolang dit het functioneren van het netwerk niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van S-Link/Merenpoort BV.

S-Link/Merenpoort BV is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de cliënt. Met name is S-Link/Merenpoort BV niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij S-Link/merenpoort BV of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van S-Link/Merenpoort BV, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

S-Link/Merenpoort BV is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeiend uit door zijn geplaatste apparatuur. Met name: Bliksinslag via de antenne van S-Link, Dak lekkage, Scheurvorming gevel, enz,enz.

De cliënt die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor S-Link/Merenpoort BV voortvloeiende schade.

Mocht u nog vragen hebben over u tijdelijk internet verbinding, dan kunt u contact op nemen met S-Link te Bantega telefoon nummer 0514-551372.

 

 

Veel plezier met het gebruik.

Klik hier om terug te gaan naar 'Hotspot'